Valikko Sulje

Uudenmaan Yleisurheilu ry:n kevätkokous

Covid-19:n aiheuttaman epidemian ja liikkumisrajoitusten takia Uudy pitää 2020 kevätkokouksen poikkeuksellisesti sähköisesti ja virtuaalisesti.

Seuroilla on mahdollisuus kommentoida tilinpäätöstä ja toimintakertomusta aina 15.4.2020 kello 17 saakka. Kommentit pyydetään lähettämään Uudy ry:n sihteerille sähköpostilla osoitteeseen mpsaramaki@gmail.com.  

UUDY ry:n kevätkokous, jossa vedetään yhteen saapuneet kommentit, pidetään netin välityksellä keskiviikkona 15.4.2020 klo 18.00-18.30.

Mikäli haluat osallistua kevätkokouksen yhteenvetoon, ilmoita halukkuudestasi 14.4. mennessä Uudy ry:n sihteerille sähköpostilla mpsaramaki@gmail.com. Linkki kokoukseen osallistumiseksi toimitetaan 15.4. ennen kokousta sähköpostitse.

Kokouksessa

1. Todetaan läsnä olevat jäsenet, valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät (Valtakirjaa ei tarvitse esittää):

Kokouksessa saa kukin varsinainen jäsen käyttää enintään yhtä viidesosaa saapuvilla olevien varsinaisten jäsenten yhteisestä äänimäärästä. Kevätkokouksessa ovat äänivaltaisia piirijärjestön jäsenseurat. Osallistuvien seurojen äänimäärä on sääntöjen mukaisesti 1 ääni plus 1 ääni jokaista täyttä kymmentä pistettä kohti perustuen SUL:n vuoden 2019 seuraluokittelun pistemäärään.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Todetaan toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä sähköpostilla saapuneet kommentit sekä käydään läpi tilintarkastajien lausunto.

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

5. Muut esille tulevat asiat.

6. Päätetään kokous.

Uudenmaan Yleisurheilu ry:n hallitus

Kokouskutsu

Toimintakertomus 2019

Tase

Tuloslaskelma

Toiminnantarkastuskertomus