Valikko Sulje

Tuomarikoulutus

Vuoden 2022 tuomarikoulutukset 

  • Ma 28.02. klo 18.00 Kauden 2022 sääntömuutokset, etäkoulutus/Teams 
  • Ti 12.4. klo 17.30 2-tason tuomarikoulutus, etäkoulutus/Teams
  • Ti 26.4. klo 18.00 3-tason tuomarikoulutus, etäkoulutus/Teams
  • To 5.5. klo 17.30 2-tason tuomarikoulutus, etäkoulutus/Teams

Mikäli seurassanne on tarvetta suuremman joukon tuomarikoulutukselle, niin olethan yhteydessä piirin  tuomarikouluttajaan, sopivan koulutusajankohdan sopimiseksi.

Lisätietoja: Janne Edelman, janne.edelman@nyu.fi, 050 486 9571

Toimitsija (I-taso)

Ykköstason kurssi (”starttikurssi”) on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla ei ole varsinaista kokemusta kilpailuissa työskentelemisestä. Sitä tarjotaan erityisesti sellaisille lasten vanhemmille, jotka käyvät seuraamassa lastensa harjoituksia, ovat mukana kilpailuissa ja kaipaavat jotain omaa puuhailtavaa sen yhteydessä. Kurssi suoritetaan yhtenä iltana ”ulkona kentällä” niin, että asiat selostetaan niiden omilla suorituspaikoilla. Osa ajasta voidaan viettää myös sisätiloissa niin, että kurssin vetäjä täsmentää opetuksiaan luennoiden.

Kurssin keskeinen materiaali on Lasten yleisurheilusäännöt (9-13-vuotiaille urheilijoille). Suositeltava oheislukemisto on Yleisurheilutuomarin aloitusopas.

Ykköstason kurssiin ei liity koetta, vaan kaikki mukana olleet saavat automaattisesti toimitsijan nimikkeen.

Ykköstason koulutuksesta vastaavat seurat ja sitä voi tiedustella omasta seurasta.

Tuomarikoulutus (II-taso)

Tuomari on kilpailuissa päätösvaltaa omaava henkilö, jota käytetään myös sellaisissa tehtävissä, joissa hän joutuu ratkaisemaan kilpailijoiden suoritusten oikeellisuuteen liittyviä asioita, ja niin ollen hänen ratkaisuillaan on vaikutusta kilpailun lopputuloksiin.

Kakkostason kurssilla käydään läpi yleisurheilun kaikki tärkeimmät säännöt ja totutaan samalla käyttämään oikein kansainvälistä sääntökirjaa sekä löytämään tarvittavat asiat sieltä nopeasti. Henkilö voi ohittaa ykköstason ja aloittaa kouluttautumisensa suoraan kakkostasolta, jos hänellä on jo ennestään kokemusta kilpailuissa toimimisesta sekä perustiedot yleisurheilun säännöistä. Kurssi sisältää itseoppimista sekä yhden illan lähiopetuksen.

Kakkostason kurssille voi hakeutua milloin vain eikä osallistujilta edellytetä mitään aiempaa tuomarikoulutusta.

Uudenmaan Yleisurheilu ry järjestämistä yleisurheilun 2-tason tuomarikoulutuksista vastaa piirin tuomarikouluttaja. Kurssin käyneet saavat 2-tason yleisurheilutuomarikortin ja materiaalina verkossa olevan opiskeluaineiston. Koulutuksen hinta on 20 euroa ja se laskutetaan seuroilta jälkikäteen.

Lisätietoja: Janne Edelman, janne.edelman@nyu.fi, 050 486 9571

Lajinjohtajakoulutus (III-taso)

Kilpailuissa lajinjohtaja voi toimia juoksujen tai kenttälajien johtajana sekä muissa johtavissa tuomaritehtävissä. Pienissä kilpailuissa hän voi aivan hyvin toimia myös koko kilpailun johtajana.

Tason nimi, Lajinjohtaja, kertoo suoraan minkä tason tehtäviin kurssilla annettava opetus tähtää. Kolmostasoa ei enää voi käyttää aloitustasona, vaan osallistujalla täytyy olla jo ennestään kakkostason pätevyys. Kurssilla käydään jälleen läpi yleisurheilun sääntöjä ja eri lajien käytännön järjestämistä. Nyt kuitenkin lähtökohtana on, että sääntöjen laaja läpikäynti on hoidettu jo kakkostasolla. Kolmostason kurssilla näkökulma muutetaan lajinjohtajan näkökulmaksi. Kolmostasolla valmentaudutaan ryhmän esimiehen rooliin ja omaksutaan sääntöjen puolelta vielä nekin osat, jotka tulevat vastaan rutiinista poikkeavien tilanteiden hoitamisessa.

Kolmostason kurssi jakautuu etäopiskeluun ja lähijaksoon. Kouluttaja lähettää ennakkoon kurssin materiaalin etäopiskelua varten. Materiaali sisältää sääntökohtien lisäksi erityisesti kolmostasolle laadittuja esityksiä, jotka liittyvät aikataulujen tekoon ja yleensä esimiehenä toimimiseen. Suositeltava oheislukemisto vielä täälläkin on Yleisurheilutuomarin aloitusopas, joka on erittäin hyödyllinen ja monipuolinen perusopas.

Tämän ns. kolmostason kurssille voi hakeutua, kun yleisurheilutuomarikortin (ns. kakkostaso) saavuttamisesta on kulunut noin kaksi vuotta.

Kurssin päätteeksi lähijakson jälkeen on netissä tehtävä koe. Kokeessa on reilut 20 kysymystä, jotka ovat monivalintatehtäviä. Kurssilta hyväksytyt osanottajat saavat lajinjohtajan nimikkeen ja sitä vastaavan todistuksen.

Kurssimateriaalin lisäksi opiskelijat saavat IAAF:n sääntökirjan. Kurssin hinta on 40 e/osallistuja ja se laskutetaan jälkikäteen seuroittain.

Lisätietoja: Janne Edelman, janne.edelman@nyu.fi, 050 486 9571

Lähettäjäkoulutus

Lähettäjien koulutuksesta Uudyn alueella vastaa piirin lähettäjäkouluttaja. Koulutus koostuu yhden illan teoriaopinnoista. Sen jatkoksi pyritään järjestämään lähettäjätehtäviä kokeneen lähettäjän opastuksella.

Kurssin käyneet saavat ns. kakkosluokan lähettäjän kortin, jonka piirin lähettäjäkouluttaja voi kokemuksen kartuttua korottaa ykkösluokan lähettäjän kortiksi. Vaativissa lähettäjätehtävissä toimineelle lähettäjälle voi SUL myöntää kansainvälisen lähettäjän kortin.

Lähettäjäkoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan vähintään kerran vuodessa. Kurssin hinta on 18 e/hlö.

Kuuluttajakoulutus

Kuuluttajien koulutuksen Uudyn alueella hoitaa piirin kuuluttajakouluttaja. Kurssi on yhden illan mittainen.

Kurssin käyneet saavat kakkosluokan kuuluttajan kortin, jonka piirin kuuluttajakouluttaja voi korottaa ykkösluokan kuuluttajan kortiksi. SUL voi myöntää kokeneelle kuuluttajalle kansainvälisen kuuluttajan kortin.

Kuuluttajakoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan vähintään. Kurssin hinta on 18 e/osallistuja.

Kävelytuomarikoulutus

Kävelytuomarien koulutuksesta Uudyn alueella vastaa piirin kävelytuomarikouluttaja. Koulutuksessa käydään läpi kävelyn perusasiat ja se kestää yhden illan.

Kurssin käyneet saavat kävelyn piirituomarin kortin, joka kokemuksen myötä voidaan korottaa liittotuomarikortiksi. Liittotuomarit voivat toimia ylituomarin tehtävissä esim. piirinmestaruuskilpailuissa.

Vaativissa tehtävissä toimineelle kävelytuomarille SUL voi myöntää kansainvälisen kävelytuomarin kortin.

Kävelytuomarikoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan vähintään kerran vuodessa. Kurssin hinta on 18 e/osallistuja.

Kilpailunjohtajakoulutus (IIII-taso)

Kilpailunjohtajan koulutus on SUL järjestämä viikonloppukurssi. Nelostason kursseja tullaan järjestämään tarpeen mukaan keskimäärin joka toinen vuosi. Kurssit järjestetään kaksipäiväisinä, ja koska niille osallistuu henkilöitä eri paikkakunnilta, ne toteutetaan matkojen minimoimiseksi yhden viikonlopun aikana (la-su) paikoissa, joissa voidaan järjestää myös yöpyminen. Kurssien talous järjestetään siltä pohjalta, että SUL vastaa opetus- ja materiaalikuluista, ja kurssilaiset puolestaan matkoistaan ja majoittumisestaan. Ehdokkaat kurssille tulevat piirien pääkouluttajien kautta ja lopullinen nimilista päätetään yhdessä SUL:n kanssa. Myös SUL voi kutsua henkilöitä kurssille.

Koulutus valmentaa kurssilaista SM-tasolle ulottuvien tapahtumien kilpailunjohtajaksi. Opetuksen sisältö painottuu aiempaa enemmän kilpailujen järjestämiseen ja erilaisten kisaan liittyvien toimintojen organisoimiseen. Kansainväliset säännöt edellytetään osattaviksi jo ennestään, joten sääntöopetuksen painopiste on ns. oheissääntöjen puolella (mestaruuskilpailusäännöt, mainossäännöt, peruskäsitteet EA:n säännöstöstä, jne.). Kurssilla käsitellään myös aikataulujen suunnittelua sekä kilpailujen ohjaamista eli tapahtumanohjausta.

Kurssin opetusmateriaali rakennetaan teknisesti samaan tapaan kuin edellä mainitut kakkostason aiheiden mukaan jaetut PowerPoint-miniluennot. Sisällön suunnittelussa hyödynnetään myös IAAF:n ja EA:n seminaareista kerättyjä kilpailujen eri toimintojen organisointiin liittyviä aineistoja. Oheismateriaaleina toimivat kaikki edellä mainitut sääntö- ja ohjekokoelmat.

Kurssin päätteeksi on koe, joka sisältää eri tavoin rakennettuja sääntö- ym. kysymyksiä sekä pieniä suunnittelutyyppisiä tehtäviä. Kolmostasolta kurssille tulleiden kohdalla kurssin läpäisemiseksi koe on selvitettävä niin, että vähintään 70 prosenttia vastauksista on oikein.