Valikko Sulje

Mestaruuskilpailujen säännöt

Ilmoittautumismaksut 2024

 • Am, henkilökohtaiset lajit 10 e/laji
 • Pm 9–15-v. 8 e/laji
 • Am-viestijoukkue 15 e/joukkue
 • Am-ottelut 30 e/hlö
 • Pm-junnuottelut 15 e/hlö
 • Junnuviestijoukkueet 15 e/joukkue
 • Seuracup 50 e/seurajoukkue (lisäksi Uudy maksaa järjestävälle seuralle 100 e/ilmoittautunut seura)

Jälki-ilmoittautumismaksu on 3 kertaa ilmoittautumismaksun suuruinen pl. am-ottelut, joissa jälki-ilmoittautuminen on 60 e.

Piirinmestaruus- ja aluemestaruuskilpailuihin ilmoittautuminen päättyy 3 vrk ennen kilpailua.

Am-viesteihin ilmoittautuminen päättyy 5 vrk ennen kilpailua.

Jälki-ilmoittautuminen päättyy 24 h ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Sääntöjen tulkitseminen

17- ja 19-vuotiaiden sekä yleisen sarjan kilpailujen säännöt on kuvattu SUL:n yleisurheilun mestaruuskilpailusäännöissä, jotka löytyvät SUL:n internet-sivuilta.

Uudy:n 9–15-vuotiaiden piirinmestaruuskilpailuissa noudatetaan mahdollisimman pitkälle noiden SUL:n mestaruuskilpailusääntöjen periaatteita sekä 13-vuotiaiden ja sitä nuorempien osalta SUL:n lasten sääntöjä. Muutamiin kohtiin on tehty joitakin lisäyksiä ja täsmennyksiä.

Mestaruuskilpailusäännöissä on säännöt urheilijoiden osallistumisoikeudesta. Asian selventämiseksi tässä siihen liittyvä kommentti:

Mestaruuskilpailusääntöjen mukaan 17-vuotiaiden sarja on ns. alaspäin avoin sarja, joissa kilpailemiselle ei am-kilpailuissa ole määrätty alaikärajaa. Yleisessä sarjassa alaikäraja on 16 vuotta. Koska eri-ikäisten am-kilpailut järjestetään yleensä eri aikaan, voi siis 14- tai 15-vuotias osallistua sekä oman ikäluokkansa että alle 17-vuotiaiden ja yleisen sarjan am-kilpailuun.

Am-viesteissä vähintään yhden joukkueen urheilijan pitää edustaa sitä sarjaa, jonka kilpailusta on kyse. Muiden juoksijoiden kohdalla on yleisessä sarjassa ja 19-vuotiaissa 16 vuoden alaikäraja. 17-vuotiaiden ja sitä nuorempien sarjoissa ei muille juoksijoille ole mitään alaikärajaa.

Samassa kilpailutapahtumassa urheilija saa osallistua vain yhden ikäluokan kilpailuihin. Tästä ovat poikkeuksena pm-viestit, joissa urheilija voi osallistua kahteen eri sarjaan jopa samana päivänä. Niissäkään urheilija ei saa osallistua rinnasteisen lajin kilpailuihin eri sarjoissa. Rinnasteisina lajeina pidetään esimerkiksi 4x50m:n ja 4x100m:n kilpailuja, 4x600m:n ja 4x800m:n kilpailuja sekä aitajuoksuviestejä.

Ylituomari

Uudyn tuomarikouluttaja nimeää piirinmestaruuskilpailuihin ylituomarin, jonka tehtävänä on

 • valvoa, että kilpailut järjestetään sääntöjen mukaisesti
 • vastata sääntöjen tulkintaa koskeviin kysymyksiin
 • varmistaa kilpailijoiden osallistumisoikeus
 • tarkastaa ja hyväksyä järjestäjien laatima aikataulu
 • päättää juoksujen jatkoonpääsysäännöt
 • päättää kenttälajien suoritusten määrät sarjoissa 9-13-v.
 • käsitellä mahdolliset protestit
 • laatia kilpailujen järjestelyistä lyhyt kirjallinen raportti

Uudy:n säännöt sarjojen 9–15-v. piirinmestaruuskilpailuihin

9-15-vuotiaiden piirinmestaruuskilpailuissa noudatetaan siis yllä esitettyjä periaatteita ja 13-vuotiaiden ja sitä nuorempien sarjoissa SUL:n lasten sääntöjä. Sen lisäksi on joitakin selvennyksiä ja noita kilpailuja koskevia lisäsääntöjä. Ne on kuvattu seuraavassa.

Osallistumisoikeus

Kaikilla osallistuvilla urheilijoilla tulee olla voimassa oleva lisenssi. Epäselvissä tapauksissa urheilijan on voitava osoittaa, että lisenssi on maksettu.

9–15-vuotiaiden piirinmestaruuskilpailuihin saavat osallistua vain Uudyn jäsenseurojen urheilijat. Muiden piirien urheilijat eivät siis voi olla mukana edes kilpailun ulkopuolella.

Myös muiden maiden kansalaiset voivat kilpailla sarjoissa 9–15, kunhan osallistumisen muut ehdot täyttyvät.

Ikärajat

Piirinmestaruuskilpailujen sarjassa P/T9 ei ole alaikärajaa, vaan tuohon sarjaan voivat osallistua kaikki tuona kalenterivuonna 9 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat urheilijat.

Kaikkiin muihin sarjoihin saavat osallistua vain ko. kalenterivuonna sarjan ilmaiseman iän täyttävät urheilijat. Nämä sarjat eivät siis ole ns. alaspäin avoimia sarjoja. Kukin kilpailija voi siis osallistua vain oman ikäsarjansa lajeihin.

Nämä säännöt koskevat siis myös maastojuoksun joukkuekilpailuja. Joukkuetta ei voi siis koota sellaisista nuoremmista urheilijoista, joilla ei ole osallistumisoikeutta ko. sarjaan.

Poikkeuksen ikärajasäännöstä muodostavat pm-viestit. Niissä vähintään yhden joukkueen urheilijan pitää edustaa sitä sarjaa, jonka kilpailusta on kyse. Muut saavat olla tätä nuorempia. Pm-viesteissä urheilija saa osallistua kahteen eri sarjaan jopa samana päivänä. Niissäkään urheilija ei saa osallistua rinnasteisten lajin kilpailuihin eri sarjoissa. Rinnasteisina lajeina pidetään esimerkiksi 4x50m:n ja 4x100m:n kilpailuja, 4x600m:n ja 4x800m:n kilpailuja sekä aitajuoksuviestejä.

Sallitut lajimäärät henkilökohtaisissa lajeissa

Kesällä kukin urheilija saa osallistua korkeintaan kuuteen (6) lajiin, mutta SUL:n nuorisotoimintakilpailuun huomioidaan kuitenkin vain kaksi (2) lajia/päivä. Talvella järjestettävissä 9-15-vuotiaiden hallikilpailuissa lajeja saa olla korkeintaan kolme.

Seuracupin osakilpailussa samaan lajiin voi osallistua seurasta enintään kaksi (2) urheilijaa, poikkeuksena viestit. Viesteihin seura voi ilmoittaa useampia joukkueita.

Alkuerät

Pikajuoksuissa pyritään järjestämään alkuerät, jos osanottajia on enemmän kuin ratoja etusuoralla. Tästä voidaan ylituomarin päätöksellä aikataulusyistä luopua, jos käytössä on sähköinen ajanotto ja osanottajat on mahdollista jakaa eriin aikaisempien tulosten perusteella siten, että tilastotulosten perusteella parhaat juoksijat voidaan sijoittaa samaan erään.

Kaikissa radalla kilpailtavissa lajeissa (juoksut ja kävelyt) on käytettävä sähköistä ajanottoa. Käsiaikoja voidaan käyttää vain varmistuksena.

Kenttälajien suoritusten lukumäärät

Jos kilpailijoita on niin paljon, että kilpailun läpivienti vie kohtuuttoman kauan, voidaan ylituomarin päätöksellä sarjojen 9–13 pituushypyssä, kolmiloikassa tai heittolajeissa vähentää suoritusten lukumäärää neljään. Tällöin kaikille urheilijoille annetaan kolme suoritusta ja kahdeksalle parhaalle neljäs yritys.

Joukkuekilpailut

Maastojuoksun joukkuekilpailussa kunkin seuran joukkueen muodostavat kussakin sarjassa seuran kolme parhaiten sijoittunutta urheilijaa. Kakkosjoukkueen muodostavat seuran kolme seuraavaksi sijoittunutta urheilijaa jne.

Pm-mitalit

Pm-kilpailujen mitalitilauksesta huolehtii Uudy. Mitalit tilataan kaiverrettuina ilman vuosilukua.

Jos seura haluaa hyvityksen jakamattomista mitaleista, on sen ilmoitettava mitalien määrä piirin kilpailuasioista vastaavalle kahden viikon kuluessa pm-kilpailuista. Jos palautettavien määrää ei ilmoiteta, laskutetaan seuralta koko mitalimäärä. Hyvitystä ei huomioida enää jälkeenpäin. Mitalit tulee palauttaa kilpailuasioista vastaavalle viimeistään syyskokoukseen.

Tulospalvelu

Kaikissa kilpailuissa tulee käyttää live-tulospalvelua.