Valikko Sulje

Turvallisuusohjeita kilpailuihin

Heittolajien kilpailuissa huomioitavia turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä

Ennen kilpailua

 • tarkasta häkin verkko (keväällä perusteellisemmin)
 • tarkasta myös häkin tolppien kunto
 • varmista, että häkki on turvallinen ja sääntöjen mukainen, tarkasta, että välineet ovat ehjiä ja sääntöjen mukaisia
 • poista rikkoutuneet ja sääntöjen vastaiset välineet
 • moukarin varsi kannattaa teipata kierrekohdasta, jotta se ei jää roikkumaan verkkoon niin usein
 • varmista, että sektorit on asetettu oikein keskelle alastuloaluetta suhteessa heittopaikkaan
 • varmista, että sateen yllättäessä käytettävissä on sopivat välineet heittopaikan kuivaamiseen
 • merkitse turva-alue alastuloalueelle esim. suojaverkolla (mutta älä luota siihen)

Kilpailun aikana

 • verryttelyheitot tapahtuvat ainoastaan heittopaikalta valvotussa järjestyksessä
 • urheilijat eivät saa mennä alastuloalueelle
 • palautus- ja pistoheittoja ei saa tehdä
 • käännä portti moukarinheitossa heittäjän kätisyydestä riippuen oikealle paikalle esim. oikeakätisen heittäjän heittäessä käännetään vasen paneeli
 • käännä portti moukariheitossa 90 asteen kulmaan ko. sektoriin nähden
 • kiekonheitossa ei tarvitse kääntää porttia yhtä paljon kuin moukarissa; turvallisuus tulee kuitenkin taata mahdollisimman hyvin. Varmista, että portit ovat käytännössä ”riittävän kiinni”
 • tarkasta vielä, että heittovälineet ovat ehjiä
 • poista verkkoon jäänyt moukari välittömästi ja muista huolehtia myös moukarin irrottajan ns. työturvallisuudesta
 • muista, että välineet saattavat pompata alastulon jälkeen eteenpäin
 • kilpailijat eivät saa käyttää heittovälineitä enää harjoitteluun (esim. moukarin pyöritykset)
 • varmista, että urheilijat asioivat valmentajiensa kanssa katsomon luona häiritsemättä meneillään olevia juoksulajeja
 • erityisesti lasten kilpailuissa on muistettava, että lapset ovat nopeita käänteissään. Silloin on mm. varmistettava, etteivät he oikaise nurmikentän poikki toiselle puolelle (esim. rajataan heittojen alastuloalue)
 • älä jätä heittovälineitä suorituspaikalle ilman valvontaa

Huomioitava aikataulun suunnittelussa

 • suunnittele aikataulu siten, että moukarin ja kiekon heiton aikana ei takasuoralla juostaisi, jos heittopaikka on takasuoran vieressä
 • jos takasuoralla kuitenkin juostaan, pyri mahdollisuuksien mukaan rytmittämään heitot siten, että vaaratilanteita ei pääse syntymään
 • jos pituus/3-loikkapaikka on heittopaikan vieressä, näiden lajien ei tulisi olla samanaikaisesti kiekon ja moukarin kanssa

Tuomarit

 • tuomareiden tulisi keskittyä vain omaan tehtäväänsä ja esim. alastuloalueella heidän tulee seurata vain välineen kulkua, sama koskee myös esim. välineen palauttajia tai palautusauton ohjaajaa
 • myös heittopaikan viereisen pituus/3-loikkapaikan tuomareiden tulisi olla tarkkoina ja seurata välineen kulkua, myös toimitsijapöytien sijoittelulla voidaan lisätä toimitsijoiden turvallisuutta
 • tuomareiden tulee pitää yllä järjestystä suorituspaikoilla
 • lajinjohtaja varmistaa, että turvallisuusohjeet ovat kaikkien tuomareiden tiedossa

Kuvaajat

 • vain asianmukaisen luvan saaneet kuvaajat saavat olla kentällä
 • kuvaajille annettava ohjeistus siitä, missä he voivat turvallisesti liikkua, esim. ei alastuloalueella

Yleisö/Huoltajat

 • yleisön ja huoltajien paikka on katsomossa
 • pienten lasten kilpailuissa tässä saatetaan joutua hieman joustamaan, mutta silloinkin on varmistettava, että ylimääräisiä henkilöitä ei ole alastuloalueella (esim. rajaamalla alastuloalue ja valvomalla)

Ensiapu

 • kilpailuissa tulee olla saatavilla asianmukainen ensiapu
 • ensiapupisteen tulee olla tarpeeksi selkeästi merkitty
 • kilpailun järjestäjällä tulee olla tiedossa myös se, miten loukkaantunut ohjataan mahdolliseen jatkohoitoon
 • varmista, että hälytysajoneuvot pääsevät liikkumaan pelastusteitä pitkin