Valikko Sulje

Tuomarikoulutus

Tuomarikoulutus (2-taso)

Uudenmaan Yleisurheilu ry järjestää yleisurheilun 2-tason tuomarikoulutuksen

14.10.2020 klo 17.30 Nurmijärven Yhteiskoulu, Pratikankuja 8, Nurmijärvi

Tällä ns. kakkostason kurssilla käydään läpi kaikkien lajien tärkeimmät sääntöasiat, eikä osallistujilta edellytetä mitään aiempaa koulutusta.

Osallistujien tulee ilmoittautua 7.10.2020 mennessä (mielellään seuroittain) osoitteella arto.miikkulainen(at)gmail.com, jotta heille voidaan lähettää ohjeet etukäteisopiskelua varten. Tätä varten tarvitaan osallistujien sähköpostiosoitteet. 

Osallistujat saavat tuomarikortin ja materiaalina verkossa olevan opiskeluaineiston. Koulutuksen hinta on 20 euroa ja se laskutetaan seuroilta jälkikäteen. 

Lisätietoja: Arto Miikkulainen puh. 0400 970 766.

Lajinjohtajakoulutus (3-taso)

Lajinjohtajakortin saamiseksi tarvittava koulutus järjestetään Nurmijärvellä 21.10.2020 klo 17.30 Nurmijärven Yhteiskoulu, Pratikankuja 8, Nurmijärvi

Ennakkoilmoittautumiset tälle ns. kolmostason kurssille viimeistään 7.10.2020 Arto Miikkulaiselle osoitteella arto.miikkulainen(at)gmail. Nimen lisäksi tarvitaan kunkin osallistujan sähköpostiosoite.

Tämän ns. kolmostason kurssille voi hakeutua, kun yleisurheilutuomarikortin (ns. kakkostaso) saavuttamisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta.

Ennakkoilmoittautuminen tarvitaan, jotta osallistujat voivat tutustua opiskelumateriaaliin ennen lähiopetusta. Koulutustilaisuuden jälkeen kunkin osallistujan tulee suorittaa koe verkkoyhteyttä käyttäen. Kortin saa, kun koe on onnistuneesti suoritettu.

Verkossa olevan materiaalin lisäksi opiskelijat saavat IAAF:n sääntökirjan. Kurssin hinta on 30 e/osallistuja ja se laskutetaan jälkikäteen seuroittain.

Lisätietoja: Arto Miikkulainen puh. 0400 970 766.

Lähettäjäkoulutus

Lähettäjien koulutuksesta Uudyn alueella vastaa piirin lähettäjäkouluttaja. Koulutus koostuu yhden illan teoriaopinnoista. Sen jatkoksi pyritään järjestämään lähettäjätehtäviä kokeneen lähettäjän opastuksella.

Kurssin käyneet saavat 2 lk:n lähettäjän kortin, jonka piirin lähettäjäkouluttaja voi kokemuksen kartuttua korottaa 1 lk:n lähettäjän kortiksi. Vaativissa lähettäjätehtävissä toimineelle lähettäjälle voi SUL myöntää kansainvälisen lähettäjän kortin.

Lähettäjäkoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan vähintään kerran vuodessa. Kurssin hinta on 18 e/hlö.

Kuuluttajakoulutus

Kuuluttajien koulutuksen Uudyn alueella hoitaa piirin kuuluttajakouluttaja. Kurssi on yhden illan mittainen.

Kurssin käyneet saavat 2 lk:n kuuluttajan kortin, jonka piirin kuuluttajakouluttaja voi korottaa 1 lk:n kuuluttajan kortiksi. SUL voi myöntää kokeneelle kuuluttajalle kansainvälisen kuuluttajan kortin.

Kuuluttajakoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan vähintään. Kurssin hinta on 18 e/osallistuja.

Kävelytuomarikoulutus

Kävelytuomarien koulutuksesta Uudyn alueella vastaa piirin kävelytuomarikouluttaja. Koulutuksessa käydään läpi kävelyn perusasiat ja se kestää yhden illan.

Kurssin käyneet saavat kävelyn piirituomarin kortin, joka kokemuksen myötä voidaan korottaa liittotuomarikortiksi. Liittotuomarit voivat toimia ylituomarin tehtävissä esim. piirinmestaruuskilpailuissa.

Vaativissa tehtävissä toimineelle kävelytuomarille SUL voi myöntää kansainvälisen kävelytuomarin kortin.

Kävelytuomarikoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan vähintään kerran vuodessa. Kurssin hinta on 18 e/osallistuja.

Tiedustelut kävelytuomarikouluttaja Martti Kempas, Lukkarintie 4 L, 04310 Tuusula, pk. (09) 275 7852, 050 337 5942, pt. (09)770 6307, fax (09) 770 6234, martti.kempas@tul.fi 

Kilpailunjohtajakoulutus (4-taso)

Kilpailunjohtajan koulutus on SUL järjestämä viikonloppukurssi. Nelostason kursseja tullaan järjestämään tarpeen mukaan keskimäärin joka toinen vuosi. Kurssit järjestetään kaksipäiväisinä, ja koska niille osallistuu henkilöitä eri paikkakunnilta, ne toteutetaan matkojen minimoimiseksi yhden viikonlopun aikana (la-su) paikoissa, joissa voidaan järjestää myös yöpyminen. Kurssien talous järjestetään siltä pohjalta, että SUL vastaa opetus- ja materiaalikuluista, ja kurssilaiset puolestaan matkoistaan ja majoittumisestaan. Ehdokkaat kurssille tulevat piirien pääkouluttajien kautta ja lopullinen nimilista päätetään yhdessä SUL:n kanssa. Myös SUL voi kutsua henkilöitä kurssille.

Koulutus valmentaa kurssilaista SM-tasolle ulottuvien tapahtumien kilpailunjohtajaksi. Opetuksen sisältö painottuu aiempaa enemmän kilpailujen järjestämiseen ja erilaisten kisaan liittyvien toimintojen organisoimiseen. Kansainväliset säännöt edellytetään osattaviksi jo ennestään, joten sääntöopetuksen painopiste on ns. oheissääntöjen puolella (mestaruuskilpailusäännöt, mainossäännöt, peruskäsitteet EA:n säännöstöstä, jne.). Kurssilla käsitellään myös aikataulujen suunnittelua sekä kilpailujen ohjaamista eli tapahtumanohjausta.

Kurssin opetusmateriaali rakennetaan teknisesti samaan tapaan kuin edellä mainitut kakkostason aiheiden mukaan jaetut PowerPoint-miniluennot. Sisällön suunnittelussa hyödynnetään myös IAAF:n ja EA:n seminaareista kerättyjä kilpailujen eri toimintojen organisointiin liittyviä aineistoja. Oheismateriaaleina toimivat kaikki edellä mainitut sääntö- ja ohjekokoelmat.

Kurssin päätteeksi on koe, joka sisältää eri tavoin rakennettuja sääntö- ym. kysymyksiä sekä pieniä suunnittelutyyppisiä tehtäviä. Kolmostasolta kurssille tulleiden kohdalla kurssin läpäisemiseksi koe on selvitettävä niin, että vähintään 70 prosenttia vastauksista on oikein.