Valikko Sulje

Kunniakierroksen tuottoa stipendeinä jakoon

Uudy jakaa kauden päättäjäisissä piirin osuuden Kunniakierroksen tuotosta stipendeinä piirin urheilijoille, valmentajille tai muutoin pyyteettömässä seuratyössä meritoituneille henkilöille.

Vaikka seuranne ei tänä vuonna keräystä järjestäisikään, muistakaa ehdottaa henkilöitä Kunniakierros-stipendien saajiksi. Stipendit jaetaan piirin syyskokouksessa 24.11.2021 ja ehdotukset tulee tehdä tiistaihin 2.11. mennessä.

Kunniakierros-stipendien jakoperusteet:

Ehdotuksia palkittaviksi henkilöiksi voi ehdottaa kaikista piirin seuroista, myös sellaisista, jotka eivät syystä tai toisesta tänä vuonna järjestä Kunniakierros-keräystä tai -tapahtumaa. Stipendin saajaksi ehdotetun henkilön keskeiset ansiot on syytä kuvata ehdotuksen yhteydessä.

Urheilijoita stipendin saajiksi ehdotettaessa suosimme palkitsemisessa henkilöitä, jotka eivät ole piirin palkittavien joukossa jo suoraan tulostensa perusteella. Palkittaviksi voisivat tulla esimerkiksi ”vaikeuksista voittoon / urheilijamainen käytös / seurahengen ilmentäjä / rohkea, itsenäinen…” – konkreetisia tapahtumia tai tekoja urheilijoiden osalta erityisesti kuluvan kauden ajalta, valmentajien ja seura-aktiivien osalta pitemmältä ajalta.

Stipendien saajista päättää ehdotusten pohjalta Uudy:n hallitus. Jaettavien stipendien määrä ja suuruus riippuvat piirin kokonaistuloksesta.

Lisätietoja: Julius Westerberg, Uudy:n Kunniakierros-yhteyshenkilö,
puh. 044 238 2318.

Ehdotukset palkittavista sähköpostitse tiistaihin 2.11. mennessä: julius.westerberg@jju.fi